O nama Safe international business

Privredno društvo „INTER SIB“ sa sedištem u Beogradu, svojim dugogodišnjim profesionalnim radom, svrstano je u vrh kompanija koje se bave poslovima pržanja usluga lizinga radne snage, fizičko tehničkog obezbeđenja, bezbednosnog konsaltinga, bezbednosti i zdravlja na radu, protivpožarne zaštite i ostalih usluga u dogovoru sa klijentom.

U dosadašnjem radu smo uspostavili politiku kvaliteta i izradili jasne procedure za pružanje usluga što dokazuje odlična poslovna saradnju sa mnogim poznatim i uspešnim kompanijama i preko 1500 zaposlenih. Svoju poslovnu politiku usmeravamo ka kontinuiranom usavršavanju privrednog društva u tehničkom i organizacionom smislu.

U svоjоj delatnоsti privredno društvo "INTER SIB" se bazira na striktnоm pоštоvanju važećih prоpisa i zakоna Republike Srbije, kao i međunarodnog  Standarda kvaliteta ISO SRPS 9001:2008 i Standardnom za sisteme upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu SRPS OHSAS 18001:2008.

Posvećeni smo izgradnji dugoročnih odnosa sa našim klijentima, koje pratimo u svim njihovim nastojanjima i gotovo uvek svojim kvalitetnim radom prevazilazimo njihova očekivanja. U stanju smo da prepoznamo specifične potrebe i želje naših klijenata i sa svakim od njih pravimo posebnu i jedinstvenu poslovnu saradnju.

Cilj nam je neprestano poboljšavanje kvaliteta naše usluge, svakodnevno povećavanje tržišta uslužnog rada i nametnuti se kao prvi i najbolji izbor svim Korisnicima.